Kitaabni 'yaadannoo jaallanii (Liiban Liibiyaa taate') jedhus.

Loltoonni Itoophiyaa Maqaleerratti dahoo loltoota Xaaliyaaniitti marsuudhaan torban lamaaf (Amajjii 7-21 bara 1896)tti nyaataafi dhugaatii akka hinarganne gochuudhaan bahaa gala dhorkanii.

. Keessatti baroota 2000 as wareegamni goototi baratoota Oromoo seenaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba.

Dhiira sabaaf jecha Dhiiga ofii cobse.

.

Kitaabni 'yaadannoo jaallanii (Liiban Liibiyaa taate') jedhus. . Dajjaazmaach #Baalchaa_Saafoo.

.

Dajjaazmaach # Baalchaa_Saafoo Kutaa 3ffaa Seenaa Dajjaazmaach # Baalchaa_Saafoo ===== Guraandhala 28,1920 ganama toora sa'aa. Minilik keessatti eegumsa cimaan akka taasifamuuf murtaa'eera. .

Meekaa har'a seenaa gooticha maqaansaa armaan olitti caqafame kanaa hamma tokko isiniif qooda! # DAJ_BAALCHAA_ABBAA_NAFSOO Daj. Isaan Abbaa Goraa.

Walumaa galatti argannoo.

This is why we present the books compilations in this website.

Dajjaazmaach Baalchaa saafoo har'arraa eegalee Hidhaan adabbii dhaabbii. seenaa gooticha baalchaa Saafoo/abbaa Namsoo.

. Baalchaa Saafoo'tiif Qusee Alagaan yoo saamamu Taa'ee hin laalu usee! Haceetu baasee deeme Seenaa gola dhokate Imaanaa gootaa kanas Naaf, siif kennee boqate Kan gootonni Oromoo Jagnummaadhaan duulanii Weerartuu Xaaliyaanii Reeffa jaraa tuulani! Lafee ilmaan Oromootiin Tikfamte daangaan biyyaa Akkamiin callisuree? Innoo na keessaa.

Loltoonni Itoophiyaa Maqaleerratti dahoo loltoota Xaaliyaaniitti marsuudhaan torban lamaaf (Amajjii 7-21 bara 1896)tti nyaataafi dhugaatii akka hinarganne gochuudhaan bahaa gala dhorkanii rakkisaa turan.

Dajjaazmaach #Baalchaa_Saafoo. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features NFL Sunday Ticket Press Copyright. Injifannoon Abdiisaa Baalchaa Saafoo'tiif Qusee Alagaan yoo saamamu Taa'ee hin laalu usee! Haceetu baasee deeme Seenaa gola dhokate Imaanaa gootaa kanas Naaf, siif kennee boqate Kan gootonni Oromoo Jagnummaadhaan duulanii Weerartuu xaaliyaanii Reeffa jaraa tuulani! Lafee ilmaan oromootiin Tikfamte daangaan biyyaa Akkamiin.

According to a user from the United Kingdom, the name. . . Seenaa Duubaa. Fitawuraarii Gabayyoon lubbuun dabarraan bakka isaa bu’ee waraanicha finiinsaa kan ture Dajaash Baalchaa Saafoo (Baalchaa Abbaa Nabsooti).

garuu seenaan isaanii awwaalamee bara dheeraaf turullee dhalootni qubee ammaa ol yaasaa.

Even so, he became a Provincial Governor (Shum) and. .

.

Dajjaazmaach #Baalchaa_Saafoo.

Maqaan farda Gabayyoo Gurmuu- Goraadha.

Mar 5, 2022 · Gabayyoo Gurmuu yaadadhaa.

fc-falcon">Jaagama Badhaanee.